Fitjar jörð, 245

Fjarlægð/Seld - Eignin var 2193 daga á skrá

Verð 22,0
Stærð 37.000.000
Tegund Lóð/Jarðir
Verð per fm 0
Skráð 30.12.2013
Fjarlægt 1.1.2020
Byggingarár
mbl.is

Eignamiðlun ehf kynnir: Fitjar eru skrá eyðijörð. Heildarstærð (án óskiptu) er rúmir 21,3 ha. Stærð óskiptu er 574,5 ha. og hlutur Fitja í henni er 14,8% Að auki er ræktað land 3,9 ha. . Jörðin Fitjar er lítil sjávarjörð sem liggur á milli Garðs og Sandgerðis. Tún eru allgóð og í dag eru þau nytjuð af frístunda fjárbónda. Jörðinni tilheyrir tjörn sem áður var í allgott æðarvarp.Engin hús eru á jörðinni. Eign sem býður upp á marga möguleika. Um svæðið segir m.a. í skýrslu VSÓ í tengslum við aðalskipulag Sandgerðisbæjar 2008-2024. "Strandsvæðin: Búsetulandslag meðfram ströndinni. Staðhættir á Rosmhvalanesi hafa leitt til byggðarmynsturs mótuðu af landbúnaði og útgerð. Byggðin þræðir víkur og voga meðfram ströndinni, húsnæði var staðsett á hæðardrögum og lágsvæðin ræktuð í skjóli garða. Þéttbýli Sandgerðisbæjar einkennist af sandfjörum, skerjum og víkum. Byggt er út frá þremur bújörðum sem nú eru farnar að tengjast saman, (Flankastaðir, Sandgerði og Býjasker). Nýjustu hverfin teygjast lengra upp í heiðina, eru þétt og einsleit með opnum og breiðum götum. Út með ströndinni eru víða byggðakjarnar s.s Stafnes, Hvalnes og við Þóroddsstaði. Víða hefur sandur fært gróður í kaf, jarðvegur fokið upp og sjór brotið af ströndinni. Á síðustu 70-80 árum hefur mikil vinna farið í að hefta sandfok og jarðvegseyðingu. Mikla og fallega hlaðna garða er víða að finna sem sumir eru notaðir til skjóls við kálgarða. Þjóðleiðir liggja meðfram ströndinni." Síðumúla 21 - 108 Reykjavík - Sími 588-9090 - eignamidlun@eignamidlun.is Ábyrg þjónusta í áratugi. Eignamiðlun var stofnuð 1957 og er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi. Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum. Fletta í fasteignalista